Krijg direct antwoord op uw vragen. Bel of whatsapp: +31 (0)85 212 91 91

Privacy policy

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van zakelijke relaties

Alle gegevens die SWP Machinery verzameld en gebruikt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en worden niet uitgeleend. De informatie die u aan SWP Machinery B.V. verstrekt, wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld. De gegevens die wij verzamelen en gebruiken zijn alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de sluiting of uitvoering van een eventuele overeenkomst.

Van (potentiële) klanten worden de gegevens alleen gebruikt voor het toesturen van een offerte, het bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, werkzaamheden uit te voeren, zaken te leveren, te kunnen factureren en eenvoudig en efficiënt te kunnen communiceren over de uit te voeren werkzaamheden.

Van (potentiële) leveranciers of opdrachtnemers worden de gegevens gebruikt voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Dit is nodig zodat SWP Machinery B.V. een bestelling kan plaatsen, een offerte aan kan vragen, uw facturen kan betalen, u duidelijk kan maken aan welke eisen of wensen volgens ons een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen en voor het snel en eenvoudig communiceren over de eventuele werkzaamheden.

Het is niet verplicht om uw persoonlijke informatie te verstrekken. Als er echter geen of onvoldoende informatie verstreken wordt is het mogelijk dat wij de hiervoor genoemde werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Zodra er een overeenkomst heeft plaats gevonden is het mogelijk dat SWP Machinery B.V. uw persoonsgegevens dient te verstrekken aan derde partijen die materialen, onderdelen, producten of diensten aan ons toeleveren. Hierbij is SWP Machinery B.V. altijd zeer zorgvuldig met het bepalen aan welke partij de informatie wel of niet verstrekt wordt.

 

Website SWP Machinery B.V.

SWP Machinery B.V. streeft naar de veiligheid van uw persoonsgegeven tijdens de doorgifte te beschermen door gebruik te maken Secure Sockets Layer (SSL) software. Deze software zorgt ervoor dat de door u verstrekte gegevens worden versleuteld.

 

Cookies

Deze website maakt gebruikt van de zogenaamde cookies. Cookies vallen onder een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Het is niet mogelijk om met behulp van Cookies personen te identificeren, maar wel computers. Elke gebruiker kan de computer zo instellen dat er geen cookies meer worden geaccepteerd.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot SWP Machinery B.V.

 

SWP Machinery B.V. zal alle persoonlijke gegevens uit de database verwijderen wanneer hier het verzoek voor is.

Het laatste nieuws.

Blijf op de hoogte van onze laatste projecten en andere actualiteiten rondom SWP.

Open chat
1
Hallo! Stel hier je vraag.
Scan the code
Hallo, wij helpen je graag verder via Whatsapp. Stel je vraag of deel je ervaring met ons.